ป้ายกำกับ: Holland

  • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

    Netherlands

    เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (Holland) หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา เป็นประเทศองค์ประกอบ (constituent country) ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตก และสามเกาะในแคริบเบียน เนเธอร์แลนด์ส่วนที่อยู่ใน… Continue reading "เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)"