ป้ายกำกับ: Fingal’s

  • Fingal’s Cave ประเทศสก็อตแลนด์

    Fingal’s Cave ประเทศสก็อตแลนด์ แม้ว่า ถ้ำฟิงกอล ที่ประเทศสก็อตแลนด์ นี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นโครงสร้างบล็อกๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ความจริงแล้วเสาหินหกเหลี่ยมนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก ด้วยสภาพถ้ำที่เป็นโพรงแนวยาว ทำให้ภายในถ้ำเกิดเป็นเสียงสะท้อ… Continue reading "Fingal’s Cave ประเทศสก็อตแลนด์"