ป้ายกำกับ: เสาโทริอิสีแดง

  • Motonosumi-Inari Shrine ประเทศญี่ปุ่น

    Motonosumi-Inari Shrine ประเทศญี่ปุ่น เสาโทริอิสีแดงตั้งตระง่านจากภูเขาไปจนถึงทะเล 1 ใน 29 สถานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ที่นี่คือ Motonosumi-inari Shrine ศาลเจ้าที่ช่วยให้ผู้คนที่มาอธิษฐานประสบความสำเร็จ เชื่อไหมล่ะว่า หลังจากที่คุณหย่อยเงินบริจาคลงในกล… Continue reading "Motonosumi-Inari Shrine ประเทศญี่ปุ่น"