ป้ายกำกับ: หมู่บ้านนินจา

  • Shirakawa-go ประเทศญี่ปุ่น

    หิมะแรก ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลก ที่ญี่ปุ่น หมู่บ้านนินจา  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-Go) เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ (Shogawa) ถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงนิทานที่เคยฟังสมัยตอนเด็กๆ ค่ะ ที่จะมีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู… Continue reading "Shirakawa-go ประเทศญี่ปุ่น"