ป้ายกำกับ: สวิสเซอร์แลนด์

  • เที่ยวลูเซิร์น Lucerne

    สะพานไม้ชาเปล Chapel Bride colectivofemtv.org เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกกก และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นค่า โดยตัวสะพานได้ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์มาสู่ฝั่งเมืองเก่าลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สวยสง่าและมั่นคงแข็งแรงมากๆ *o… Continue reading "เที่ยวลูเซิร์น Lucerne"