ป้ายกำกับ: ประเทศฝรั่งเศส

  • ฝรั่งเศส

    ประเทศฝรั่งเศส

    ประเทศฝรั่งเศส ประเทศแห่งแฟชั่นและการช้อปปิ้ง หากไปเที่ยวฝรั่งเศสพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปเยือนหอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ที่สำคัญยังมีแม่น้ำหลายสายที่เหมาะแก่การล่องเรือชมบรรยากาศ