ป้ายกำกับ: น้ำตกไรน์

  • เที่ยวน้ำตกไรน์ Rhine Falls

    เที่ยวน้ำตกไรน์ Rhine Falls ไม่ได้เป็นแค่น้ำตกที่มีอายุกว่า 1 หมื่นปีเท่านั้น แต่ยังเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีความสูง 23 เมตร มีความแรงของกระแสน้ำอยู่ที่ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อนจะมีมากกว่านั้น คือ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินท… Continue reading "เที่ยวน้ำตกไรน์ Rhine Falls"