ป้ายกำกับ: น้ำตกเปลวไฟ

  • น้ำตกอีเทอนอล สหรัฐฯ

    น้ำตกอีเทอนอล สหรัฐฯ น้ำตกอีเทอนอล เฟลม เป็นน้ำตกที่ไม่ธรรมดาเหมือนดังเช่นน้ำตกอื่นๆ เนื่องจากหลังม่านน้ำตกนั้นจะมีเปลวไฟลุกอยู่ตลอด เปลวไฟนี้เกิดมาจากก๊าชที่ทับถมกัน ซึ่งมีปริมาณมากพอที่ทำให้เกิดไฟลุกอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูร้อนเปลวไฟจะมีสว่างมากและเห… Continue reading "น้ำตกอีเทอนอล สหรัฐฯ"