ป้ายกำกับ: น้ำตกปางสีดา

  • อุทยานแห่งชาติปางสีดา

    นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวน้ำตกปางสีดาแห่งนี้ ควบคู่กับการมาดูฝูงผีเสื้อซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งดูผีเสื้อแห่งภาคตะวันออก colectivofemtv.org ความสมบูรณ์ของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา คือจุดเริ่มต้นของความชุ่มฉ่ำจากสายน้ำ และการเป็นถิ่นอาศัยของ… Continue reading "อุทยานแห่งชาติปางสีดา"