Glass Beach แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

มหัศจรรย์ หาดทรายแก้ว Glass Beach

ไม่น่าเชื่อว่า หาดทรายแก้ว Glass Beach เมือง Fort Bragg ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งนี้ เคยเป็นศูนย์รวมแห่งขยะกองโต จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1967 มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าจะหมดสิ้น เพราะเศษเล็กเศษน้อยของแก้ว กระจกต่างๆ ยังคงฝังรากเป็นอณูแฝง

แต่เมื่อเวลาผ่านไปนับหลายสิปปี ราวเกิดปาฏิหาริย์ เจ้าเศษแหลมคมอันเกลื่อนกลาด ถูกธรรมชาติเข้าแทรกแซง แต่ง ขัด ซัด เกลา จนไร้ความคม เป็นวัตถุกลมมนสร้างสีสันเป็น หาดทรายแก้ว Glass Beach

ปัจจุบัน หาดทรายแก้ว Glass Beach อยู่ในความดูแลของอุทยาน MacKerricher State Park เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มแอบเก็บหินสีไป จนปริมาณหินน้อยลง ทางอุทยานฯจึงต้องยื่นมือมาควบคุมและอนุรักษ์ไว้ นี่แหละสัจธรรม..ตอนเป็นขยะก็แย่งกันทิ้ง พอสวยปิ๊งจะมาเก็บกลับบ้าน!?