ประเทศกัมพูชา

กัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

กัมพูชา

                     สำหรับคนที่ต้องการสัมผัสศิลปะแบบโบราณที่ยังคงงดงามไม่แพ้สมัยก่อน คุณก็ควรลองไปเยี่ยมชม “นครวัด” ที่ประเทศกัมพูชาดูสักครั้ง เพราะที่นี่ถือเป็นศาสนสถานของชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเต็มไปด้วยศิลปะที่ปราณีตสวยงามมากมายทั้งสถาปัตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงภาพสลักสวย ๆ จากวรรณคดีเก่าแก่