เที่ยวเมืองซูริค Zurich

เที่ยวเมืองซูริค Zurich

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่กว่า 2 พันปี มีประชากรราวๆ 1.7 ล้านคนทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง ความสำคัญของเมืองนี้คือเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางอากาศ ฯลฯ โดยมีทั้งสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรื่องการเงิน เป็นแหล่งรวมสถาบันทางการเงินชั้นนำมากมาย เป็นที่ที่นักลงทุนจากประเทศอื่นสนใจเข้ามาร่วมลงทุนเยอะมาก เนื่องจากค่าภาษีไม่แพง ส่วนในด้านการท่องเที่ยว ซูริคโดดเด่นเรื่องพิพิธภัณฑ์ ย่านเมืองเก่า และสถาปัตยกรรมโบสถ์จ้ะ