เที่ยวชมน้ำพุจรวดเจ็ทโด้ Jet d’ Eau ในทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva

เที่ยวชมน้ำพุจรวดเจ็ทโด้ Jet d’ Eau ในทะเลสาบเจนีวา Lake Geneva colectivofemtv.org

 

หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง Geneva โดยเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ Lake Geneva มีเปลวน้ำออกมามากถึง 500 ลิตรต่อวินาที พวยพุ่งออกจากหัวฉีดที่ความเร็ว 200 ก.ม./ช.ม. และสูงถึง 140 เมตรได้ด้วยปั๊มขนาด 500 กิโลวัตต์ ที่ถูกควบคุมด้วยกำลังไฟ 2,400 โวลต์

ทุกคนสามารถมองเห็นเปลวน้ำได้ทั้งทางอากาศ เวลาโดยสารเครื่องบิน หรือแม้แต่ขณะอยู่ในตัวเมือง น้ำพุนี้มีชื่อเสียงมากถึงขนาดว่าต้องไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ท่องเที่ยวทางการของเมือง และยังเคยถูกใช้เป็นโลโก้ในการแข่งขันฟุตบอล UEFA Championships เมื่อ 8 ปีก่อน ที่ Geneva เป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ