น้ำตกอีเทอนอล สหรัฐฯ

น้ำตกอีเทอนอล สหรัฐฯ

น้ำตกอีเทอนอล เฟลม เป็นน้ำตกที่ไม่ธรรมดาเหมือนดังเช่นน้ำตกอื่นๆ เนื่องจากหลังม่านน้ำตกนั้นจะมีเปลวไฟลุกอยู่ตลอด

เปลวไฟนี้เกิดมาจากก๊าชที่ทับถมกัน ซึ่งมีปริมาณมากพอที่ทำให้เกิดไฟลุกอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูร้อนเปลวไฟจะมีสว่างมากและเห็นได้ชัดเจนเนื่องปริมาณน้ำที่ไหลลงมามีน้อย

ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก